Kaštieľ rodiny Herzog
Pochádza z tretej tretiny 17. storočia, s neskoršími prístavbami. V prvej polovici storočia bol prefasádovaný. Má ústrednú chodbu, na ktorú sú napojené ostatné miestnosti. Vnútorná výzdoba objektu je prispôsobená miestnej ľudovej architektúre. Jednopodlažná hlavná časť budovy mala mierne vystupujúci otvorený rizolit, ktorého štít spočíval na drevených stĺpoch. Okná v tejto časti zdobia nadokenné reliéfy štylizovaných esovitých rozvilín a mušlí. K západnej strane budovy bola pristavená hospodárska budova v účelovom riešení. Staršie miestnosti v severnom trakte sú zaklenuté pruskými klenbami. K areálu kúrie patrila aj socha sv. Jána Nepomuckého, ktorá bola na začiatku 60-tych rokov prevezená ku kostolu a park, ktorý je v súčasnosti bez historickej zelene. Do roku 1975 bol kaštieľ sídlom základnej školy. V roku 1983 bola kúria a park vyhlásené za kultúrnu pamiatku.


                Kasztel rodu Herzog
Pochodzi z drugiej połowy XVII wieku. W późniejszym okresie przebudowywany. Z głównego holu są wejścia do bocznych pomieszczeń. Dekoracja wnętrz budynku jest stylizowana na lokalną architekturę ludową. Okna głównej części ozdobione reliefami. Po zachodniej stronie budynku wzniesiono budynek gospodarczy. W kompleksie znajdował się posąg św. Jana Nepomucena, który na początku lat 60-tych został przewieziony do kościoła. Do 1975 roku w budynku znajdowała się szkoła W 1983 roku pałac i park zostały uznane za zabytek kultury.


                The manor of the Herzog family
Built in the second half of the seventeenth century, later rebuilt. From the main lobby there are entrances to the side rooms. Interior decoration of the building was stylized local folk architecture. By 1975 the building served as a school. In 1983 the palace and park were declared a cultural monument.


Copyright @_2014; ZSL Ustrzyki Dolne - Gimnázium Giraltovce