Neexistujúci Kmecov Dom
Trojpriestorový dom z Kračúnoviec predstavuje typickú stavbu pre povodie rieky Topľa. Zrubové steny sú omazané zvnútra hlinou, pod slamenou valbovou strechou s vikierom je obytný priestor zložený z troch častí, prednú izbu volali „chiža“, pitvor bol „priklet“ a posledná miestnosť, „zadňa chiža“. Hospodársku časť tvorí maštaľ, vozáreň, chlievy a sýpka. Expozícia v tomto dome predstavuje každodenný život bohatšieho roľníka. Dom bol postavený koncom 19. storočia. V roku 1972 bol prevezený do najstaršieho skanzenu na Slovensku v Bardejovských Kúpeľoch.


                Nieistniejący dom rodziny Kmec
Trzypokojowy dom w Kracunowcach znajdował się w pobliżu rzeki Topli. Dom zbudowany jest z bali, a od wewnątrz ściany pokryte są gliną. Pod strzechą znajduje się czterospadowy dach z łukami. Budynek składa się z trzech pomieszczeń, pierwszy pokój nazywał się „Chiža”, przedpokój „priklet” i ostatna sala „zadňa chiža”. W części gospodarczej znajdują się szopa, stajnia i spichlerz. Ekspozycja przedstawia codzienne życie bogatego chłopa. Dom został postawiony końcem XIX wieku. W roku 1972 został przeniesiony do najstarszego skansenu na Słowacji w Bardejowie .


                A non-existing house of Kmec family
Three bedroom house in Kracunovce was located near the Topľa River. It was built of logs, inside the building the walls were covered with clay. The outbuildings consisted a shed, barn and granary. The house was built at the end of the nineteenth century and in 1972 was removed to the oldest open-air museum in Slovakia in Bardejowskie Kupele


Copyright @_2014; ZSL Ustrzyki Dolne - Gimnázium Giraltovce