Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša
Rímskokatolícky Kostol sv. Mikuláša bol postavený v barokovo-klasicistickom slohu v 18. storočí, jeho gotické jadro pochádza zo začiatku 15. Storočia. Na začiatku 20. Storočia dostal klasicistickú podobu. Veža sa nám zachovala z gotického obdobia a postupom času prešla niekoľkými úpravami až dostala neskororenesančnú podobu. Z pôvodnej gotickej stavby pochádza pravdepodobne aj jadro obvodného muriva, ku ktorému boli v 18. storočí postavené silne barokovo nástenne piliere interiéru. Kostol je jednoloďový, v ktorom sa nachádza hlavný oltár, ktorého patrónom je sv. Mikuláš z konca 19. storočia. Bočné oltáre sú z 2. polovice 18. storočia s rokokovým tabernakulom. V sakristii sa nachádza plastika sv. Jána Nepomuckého, ktorý je zo 17. storočia. Z konca 18. Storočia pochádza drevená krstiteľnica. Maľby kostola pochádzajú z roku 1962. Zvyšná časť klenby je vyplnená barokovými ornamentmi. V kostole sa nachádza pat vytrážových okien z roku 1988, ktoré zobrazujú svätých. Vedľa kostola rastie Ľaliovník tulipánokvetý (Liriodendron tulipifera). Výhonok tejto vzácnej dreviny bol privezený do Kračúnoviec z USA (Tennesse) v roku 1951. Vysadil ho už nebohý pán Štefan Eliáš.


                Kościół rzymskokatolicki pw. św. Mikołaja
Barokowo-klasycystyczny kościół powstał w XVIII w., a jego gotyckie fundamenty pochodzą z XV w. Na początku XX w. otrzymał klasycystyczną formę. Z oryginalnej gotyckiej konstrukcji prawdopodobnie pochodzą środek i cześć murów. Kościół jest jednonawowy, z głównym ołtarzem, ołtarz boczny wraz z rokokowym tabernakulum i drewniana chrzcielnica pochodzą z drugiej połowy XVIII wieku. W zakrystii znajduje się rzeźba św. Jana Nepomucena z XVII w. Obok kościoła rośnie tulipanowiec amerykański (Liriodendron tulipifera). Sadzonka tego rzadkiego gatunku została przywieziona z USA (Tennesse) w roku 1951. Zasadził go już nieżyjący pan Stefan Elias.


                St. Nicholas Roman Catholic Church
The Baroque - Classical church built in the eighteenth century but its foundations are from the fifteenth century (the Gothic style). The church has one nave with the main altar, a side altar with rococo wooden tabernacle and a baptismal font from the second half of the eighteenth century. In the sacristy there is a sculpture of St. John of Nepomuk from the seventeenth century. Next to the church tulip tree (Liriodendron tulipifera) grows. A sapling of this rare species was imported from the USA (Tennessee) in 1951 and planted by Mr. Stefan Elias


Copyright @_2014; ZSL Ustrzyki Dolne - Gimnázium Giraltovce