Tri Jarky
Obcou preteká Mlynský potok, (pomenovaný je tak preto, pretože preteká okolo bývalého mlyna) v smere zo západu na východ. Tento potok priberá jarček prameniaci v lese Chorvát, odkiaľ nesie názov Chorvátsky jarek (Čepcov), jarek Topoľa a Kračúnovský potok, ktorý preteká stredom dediny. V katastri Železníka, tečie Topľa, do ktorej sa Mlynský potok vlieva. Na základe informácii od obyvateľov Kračúnoviec bývajúcich v blízkosti týchto jarkov sme zistili, že vo všetkých sa nachádzajú raky – najmä v lete.


                Tri Jarky
Młyński potok swoją nazwę zawdzięcza młynowi, który kiedyś napędzał. Płynie ze wschodu na zachód i przyjmuje wody mniejszych strumieni: Čepcov, inaczej nazywany Chorvátsky, ponieważ wypływa z lasu Chorvát; Topoľa i Kračúnovský. We wsi Železník Mlynský potok wpada do rzeki Topľa, następnie Ondawy i Dunaju. Na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców Kračúnoviec wiemy, ze w strumieniach występują raki.


                Tri Jarky
Mill stream derived its name from a mill operating in the area in the past. It flows from east to west and takes many tributary streams: Čepcov (Chorvátsky), Topoľa and Kračúnovský. In the village of Železník Mlýnský stream flows into the river Topľa, then Ondava and finally empties into the Danube. Based on information from inhabitants of Kračúnovce, it is said that cancers occur in streams.


Copyright @_2014; ZSL Ustrzyki Dolne - Gimnázium Giraltovce