Bobrovisko
Patrí medzi najväčšie európske hlodavce, dĺžka tela do 135 cm a hmotnosť do 30kg. Prispôsobil sa životu vo vode. Živí sa kôrou stromov, ktorú obrusuje veľkými hlodavými zubami. Ohrýzaním kmeňov stavia hrádze aj bobrovisko. Patrí k ohrozeným a chráneným druhom.


                Żeremia bobrów
To największy gryzoń w Europie, osiąga długość do135 cm i ciężar do 30 kg. Jest zwierzęciem wodnolądowym. Żywi się korą drzew. Ostrymi zębami ścina gałęzie, z których buduje tamy i żeremia. Jest gatunkiem zagrożonym i prawnie chronionym


                Beaver lodges
This is the largest rodent in Europe, reaches a length of up to 135 cm and weight 30 kg. It is an animal that lives in water and on land, eats the leaves, the bark of trees. Using sharp teeth it cuts down branches from which builds dams and lodges. It is protected as an endangered species.


Copyright @_2014; ZSL Ustrzyki Dolne - Gimnázium Giraltovce