Evanjelický kostol
Evanjelický kostol bol postavený v roku 1811. Dokončený bol postavením veže v roku 1822 a v tomto roku aj vysvätený. Príchodom nového sa začali opravné práce na kostole. Súčasťou týchto prác boli aj terénne úpravy pri kostole.


                Kościół ewangelicki
Kościół zbudowany w stylu klasycystycznym w 1811 roku, ukończony po dobudowaniu wieży i wyświęcony w 1822 roku. We wnętrzu kaplica neoklasyczna z 1890. Należy do Zgromadzenia Ewangelicko-Luterańskiego. Remontowany przez proboszcza Jaroslava Matysa.


                Evangelical Church
The church was built in the Classical style in 1811, consecrated in 1822 after building a tower. Inside the church there is a Neoclassical chapel from 1890. Church belongs to the Evangelical Lutheran Congregation. Renovated by the pastor Jaroslav Matys.


Copyright @_2014; ZSL Ustrzyki Dolne - Gimnázium Giraltovce