Sídlo rodu Dessewffy
Pôvodný dvojposchodový kaštieľ bol postavený v prvej polovici 18. stor. Andrejom Dessewffym, ktorý sa v roku 1734 priženil do miestnej rodiny. Súčasťou dessewffyovského sídla bol kaštieľ (1), sýpka (2), stajne (3) a iné hospodárske budovy.


                Posiadłość rodu Dessewffy
Oryginalny dwukondygnacyjny pałac został zbudowany w pierwszej połowie XVIII w. przez Andreja Dessewffy. Posiadłość rodu Dessewffy składała sie z dworu (1), spichlerza (2), stajni (3) i innych budynków gospodarczych.


                The Dessewffy family estate
The original two-storey palace was built in the first half of the eighteenth century by Andrej Dessewffy. The Dessewffy family estate consisted of the mansion (1), the granary (2), stables (3) and other outbuildings.


Copyright @_2014; ZSL Ustrzyki Dolne - Gimnázium Giraltovce