Mlyn
Od polovice XIX. storočia bol mlyn v súkromnom vlastníctve rodu Lichtenštajnovcov. Žili v Giraltovciach a spravovali svoje hospodárstvo v Marhani, kde poskytovali prácu a bývanie 14 rodinám. Mlyn mal generátor elektrickej energie a poskytoval elektrinu pre obec. Počas vojny prevzali majetok fašisti, ktorí v roku 1945, pri ústupe, mlyn vyhodili do vzduchu. Explózia poškodila okolité drevené domy. Po vojne bol mlyn znárodnený a prešiel do rúk štátu.

                Młyn
Od połowy XIX wieku młyn był prywatną własnością rodziny Liechtensteinów. Mieszkali oni w Giraltovcach i prowadzili swoje gospodarstwo w Marhani zatrudniając i dając miejsce zamieszkania 14 rodzinom. Młyn posiadał generator prądotwórczy i dostarczał do wsi prąd. W czasie wojny własność została przejęta przez faszystów, którzy w 1945 roku wycofując się wysadzili go w powietrze, eksplozja uszkodziła również sąsiednie drewniane domy. Po wojnie młyn został znacjonalizowany i przeszedł w ręce państwa.

                A mill
From the mid-nineteenth century a mill was owned by the Liechtenstein family. They lived in Giraltovce and ran their farm in Marhaň hiring and giving 14 families place to live. The mill had a generator and provided electricity to the village. During the war it was taken over by the Nazis who blew it up in 1945 after their withdrawal. Nationalized after the war, passed into the hands of the state.


Copyright @_2014; ZSL Ustrzyki Dolne - Gimnázium Giraltovce