Marhaňské rybníky
Boli založené v roku 1978 ako protipožiarne nádrže. Prvé napustenie vody sa konalo v roku 1982. O rok neskôr sa začal rybolov. V rybníkoch sa chovajú ryby: kapor obyčajný, sumec obyčajný a šťuka obyčajná. Rybníky slúžia na rekreačné účely a rybolov, konajú sa tu aj súťaže. Ryby sa môžu loviť od 15. mája do 31. decembra. V okolí rybníkov prevažuje rovinatý terén, ale v diaľke sa tiahne hornaté pásmo Ondavskej vrchoviny.


                Stawy Marhańskie
Stawy Marhańskie założone zostały w 1978 jako zbiorniki przeciwpożarowe. Po raz pierwszy napełniono je wodą w 1982 roku, a w następnym roku zezwolono na połów ryb. Dziś w stawach hoduje się karpia, szczupaka i suma. Zbiornik służy również do celów rekreacyjnych. Połów ryb jest dozwolony od 15 maja do 31 grudnia, organizowane są wtedy zawody wędkarskie. Wokół stawów teren jest równinny, w oddali znajduje się Pogórze Ondawskie.


                Fish ponds in Marhan
Fish ponds in Marhaň were founded in 1978 as fire water tanks. The first time ponds were filled with water in 1982 and the following year people were allowed to catch fish. Today carp, pike and catfish are cultured in ponds. Fishing is allowed from 15 May to 31 December, there are also organized fishing competition. The reservoir is used for recreational purposes as well. In the distance there is Ondavská Foothills.


Copyright @_2014; ZSL Ustrzyki Dolne - Gimnázium Giraltovce