Rímskokatlícky kostol
V roku 1889 si sami katolícky občania postavili neveľký kostol z kameňa, ktorý v roku 1916 vyhorel. V roku 1921 bol postavený nový rímskokatlícky kostol. Tento kostolík stojí dodnes, avšak svojmu účelu už neslúži z priestorových dôvodov. Základný kameň nového kostola bol posvätený J. Ex. Msgr Alojzom Tkáčom- košickým arcibiskupom, 20. júna 1991. V tomto roku sa začali prvé výkopové práce. 6.10.1996 sa rozozvučali kostoly nového kostola.


                Kościół rzymskokatolicki
W 1889 roku mieszkańcy Marchania zbudowali niewielki kamienny kościół, który spłonął w 1916 roku. W 1921 roku zbudowano nową rzymskokatolicką świątynię .Kościół nadal stoi, ale nie spełnia już swojej funkcji sakralnej ze względu na brak miejsca. Kamień węgielny pod budowę nowego kościoła poświęcił Arcybiskup Alojz Tkacz, 20 czerwca 1991 roku i w tym roku rozpoczęto pierwsze wykopy pod fundamenty. Dnia 10.06.1996 został poświęcony nowy kościół.


                The Roman Catholic Church
In 1889 residents of Marhaň built a small stone church that burned down in 1916. In 1921 they built a new Roman Catholic shrine - it still stands today but no longer fulfills its function due to lack of space. The foundation stone for the construction of a new temple was consecrated by Archbishop Alojz Tkacz in June 20, 1991 and June 10, 1996 the new church was dedicated.


Copyright @_2014; ZSL Ustrzyki Dolne - Gimnázium Giraltovce