Potok Czarny
Potok Czarny leży w dorzeczu Sanu, rozpoczyna swój bieg we wsi Czarna spływając z północnego stoku pasma Ostrego (640 m n.p.m.). Zasilany jest kilkoma mniejszymi ciekami wodnymi biorącymi początek na zboczach Żukowa.i Otrytu, a w Polanie łączy się z dużym potokiem Głuchym spływającym z Otrytu. Kierując się na zachód i północny zachód potok Czarny prowadzi swe wody przez miejscowość Chrewt, a następnie wpada przez Zatokę Czarnego do Jeziora Solińskiego i Sanu.


                Czarny potok
Czarny potok sa nachádza v povodí Sanu, vyviera v obci Czarna a priteká zo severného svahu pásma Ostrego (640 m.n.p.m). Je tvorený niekoľkými menšími vodnými tokmi, ktoré začínaju na svahoch Zukowa, Otrytu a v Polanie a vtekajú do veľkého potoka Gluchym vytekajúc z Otrytu. Potok Czarny tečie na Z a SZ cez dediny Chrewt a potom sa vlieva do Solinskiego jazera a Sanu cez zátoku Czarnego.


                The Czarny Stream
The Czarny Stream lies in the basin of the San River and it has its source on the northern slope of Ostre Range (640 m n.p.m) in Czarna Village. It is supplied with several smaller tributary streams flowing down the slopes of Żuków and Otryt, in Polana the Czarny Stream combines with another stream - Głuchy. Heading west and north-west the Czarny leads its water through the village Chrewt and empties into the Solina Lake.


Copyright @_2014; ZSL Ustrzyki Dolne - Gimnázium Giraltovce