Kopalnia ropy naftowej w Polanie
Około 1870 r. rozpoczęto eksploatację ropy naftowej z szybów kopalnianych. W roku 1870, gdy właścicielem Polany został Niemiec Hans von Bullow, kopalnia liczyła 3 szyby. W latach 80-tych XIX w. wykonano wiele nowych odwiertów, w co zainwestowała firma "Anglo-Galician-Comp". Planowano nawet budowę ropociągu z Polany do Ustrzyk Dolnych, skąd zamierzano wywozić ropę koleją. Ostatecznie zbudowano go w 1889r. tylko do Czarnej. Jednak niewłaściwie prowadzona eksploatacja doprowadziła do zawodnienia złóż. Firma z Galicji odsprzedała działki roponośne niemieckiej firmie "Diener and Frauch", ale i ta nie zrobiła tu interesu. Jeszcze w okresie międzywojennym ropę z około 20 odwiertów pozyzyskiwała firma "Limanowa". W Polanie – Ostre można jeszcze natrafić na ślady po tamtych kopalniach.


                Ropná baňa v Poľane
Okolo roku 1870 sa začala ťažba ropy v Poľane . V tom roku mala baňa tri šachty. Majiteľom bol Nemec Hans von Bülow. V 80. rokoch 19 storočia pribudli nove šachty, , do ktorých investovala spoločnosť " Anglo - Galician- Comp " . Dokonca planovala postaviť ropovod z Polany do Ustrzyk Dolnych, ktorý bol určený na vývoz ropy vlakmi. Nakoniec , bol ropovod postavený v roku 1889, ale iba do Czarnej. Správne vykonávané operácie viedli k narastaniu príjmov . Spoločnosť z Galície odpredala ropné pozemky nemeckej firme " Diener a Frauch " , ale ani tá tu neurbila nič zaujimavé. Dokonca aj počas obdobia medzi vojnami z približne 20 šácht ťažila spoločnosť " Limanowa " . V Polane -Ostre stále môžete nájsť stopy po týchto baniach .


                Crude oil mine
Production of crude oil from mine shafts began around 1870. In 1870 there were 3 shefts and in the 80s of the XIX century they planned construction of an oil pipeline from Polana to Ustrzyki Dolne where it was intended to export oil by rail. Finally it was built in 1889 but only to Czarna. In the interwar period the oil from about 20 wells was extracted by the company "Limanowa". In Polana - Ostre one can find traces of those mine shafts.


Copyright @_2014; ZSL Ustrzyki Dolne - Gimnázium Giraltovce