Nieistniejący kościół
Kościół pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego został zbudowany w 1780 r., a nastęnie przebudowany w 1901 r. Po II wojnie światowej, kiedy Polana została po radzieckiej stronie granicy był opuszczony i niszczał. W 1949 r. zdjęto blachę z dachu na budowę miejscowej świetlicy. Przyczyniło się to do szybszej dewastacji. Już po powrocie Polany do Polski kościół został rozebrany. W zasypanych podziemiach znajdują się pochówki miejscowych proboszczów. Na przykościelnym cmentarzu znajdują się nagrobki miejscowych proboszczów i osób zasłużonych. Do dzisiaj zachowała się również dzwonnica i dwie stare lipy – pomniki przyrody..


                Neexistujúci kostol
Kostol bol zasvätený „Premene Pána“ v roku 1780. V roku 1901 bol zrekonštruovaný. Do roku 1949 zotrval v tomto stave až kým zo strechy nebola vzatá strešná krytina, a kostol bol zdevastovaný. Do dnešných čias ostali jeho základy, zvonica a dve lipy – prírodné pamiatky. V suteréne kostola sú pochovaní miestni kňazi a okolo sú náhrobné kamene významných obyvateľov Polany.


                A non-existing church
The Church of the Transfiguration - consecrated in 1780 and rebuilt in 1901. After the World War II when Polana became part of Soviet Union the church was abandoned and fell into disrepair. In 1949 roofing sheet was removed from the roof and used to cover a community centre in the village. After the amendment of borders in 1951 building was demolished. In the basement of the church local priests are buried and in the churchyard - significant people. To this day only ruins remained – foundation, but also bell tower and two limes - natural monuments.


Copyright @_2014; ZSL Ustrzyki Dolne - Gimnázium Giraltovce