Nieistniejąca wieś Rosolin
Rosolin – wieś powstała na początku XVI w. Już w roku 1672 przeżyła najazd tatarski. Wieś typowo pasterska. W okresie między wojennym Rosolin zamieszkiwało około 200 osób. Ludność to większość Rusini, Polacy i Żydzi. Wieś posiadała młyn, który był własnością dworu, którego właścicielem był najpierw Polak – Onufry Giebułtowski – a później Żyd. Cerkiew, która powstała w roku 1705 – znajduje się w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, a według legendy mieszkańców była kaplicą dworską. Posiadana fotografia wnętrza cerkwi jakoby potwierdza ten przekaz. Inna wersja to ta, że właściciel dworu, Polak – Onufry Giebułtowski, ufundował kaplicę za ocalone życie jako wotum. Warto obejrzeć jaskinię, która według przekazów służyła mieszkańcom za schronienie podczas najazdu tatarskiego. Cerkiew p.w. świętego Onurfego.


                Neexistujúca dedina Rosolin
Rosolin- dedina bola postavená na začiatku 16 storočia ako pastierská osada. V roku 1672 prežila nájazd Turkov. V medzivojnovom období v Rosoline žilo 200 obyvateľov. Žili tam Rusíni ,Poliaci a Židia. Dedina mala mlyn, ktorý patril poľskému šlachtickému rodu , Onufry Giebułtowski a potom židom. Kostol bol v roku 1705 prenesený do Múzea ľudovej architektúry- skanzénu- v Sanoku. Legenda hovorí o tom, že kostol bol dvornou kaplnkou . Fotografia vo vnutri kostola potvrdztuje túto informáciu. Iná verzia hovori o tom , že majiteľ panctva, Onufry Giebułtowski, dal postaviť kaplnku z vdačnosti za prezitý život. Kostol nesie meno svatého Onufra. Je dobré pozriet si aj jaskyňu, ktorá počas tureckých nájazdov slúžila ako miesto úkrytu.


                A non-existing village Rosolin
A place after a non-existing village lies on the slope of Moklik. The village existed in 1540 and belonged to the Kmita family from Sobień. In the interwar period Rosolin had a population of about 200 people, mostly Ruthenes, Poles and Jews. The village had a mill - the property of the mansion. The Greek Catholic Church was founded in 1705 and was the only building that survived the war, currently it is in the Museum of Folk Architecture in Sanok. In the years 1945 to 1951 the village was completely displaced


Copyright @_2014; ZSL Ustrzyki Dolne - Gimnázium Giraltovce