Kaplica grobowa Wierzbickich
Rzymskokatolicki kościół filialny wzniesiony został w 1893r. przez właścicieli majątku dworskiego Jana i Fryderykę Amalię (z domu Białobrzeska) Wierzbickich jako ich kaplica grobowa. Oszalowana deskami świątynia zrębowa nawę główną ma przeciętą transeptem i nakryta jest dachem jednokalenicowym. Od wschodu przylega do niej zakrystia, a od zachodu murowana kruchta. We wnętrzu na uwagę zasługują ołtarze z 1 połowy XIX w. pochodzące z miejscowej cerkwi (przeniesionej do Wańkowej) oraz znajdujące się w ołtarzu głównym ikony: Matki Bożej z Dzieciątkiem, Ofiarowania w Świątyni i Zwiastowania i iluzjonistyczna polichromia z epitafium inskrypcyjnym fundatorki.


                Hrobka Wierzbickich
Rímskokatolícky kostol, postavený v roku 1893. Majitelia panstva boli Ján a Frederica Wierzbicki. Vo vnútri kostola si zaslúži osobitnú pozornosť oltár z prvej polovice devätnásteho storočia a ikona Panny Márie s dieťaťom- zvestovania a obetovanie v chráme. Kostol je už nepoužívaný.


                The mortuary chapel of the Wierzbicki family
The Roman Catholic church was built in 1893 by the owners of the manor in Ropienka - John and Frederica Amalia Wierzbicki as their burial chapel. Inside the building altars from the first half oth the 19th century deserve attention (currently, transferred to the church in Wańkowa). In the main altar there are a few icons: Our Lady with the Child, The Presentation in the Temple, Annunciation of the Blessed Virgin Mary and also polychromy with epitaphs and inscriptions of the founder.


Copyright @_2014; ZSL Ustrzyki Dolne - Gimnázium Giraltovce