Krzyż na kopalni
Pierwsze "kopanki" (studnie kopane ręcznie, skąd wiadrami wydobywano ropę) zaczęto drążyć około 1864 r. Z tego czasu pochodzi metalowy krzyż, wznoszący się na skrzyżowaniu dróg (początek lat osiemdziesiątych XIX wieku) w pobliżu kopalnianych zabudowań. Jak głosi tradycja, stoi on na miejscu pierwszej kopanki, doprowadzonej do głębokości 50 – 80 metrów: zamiast ropy pojawiło się na jego dnie wywierzysko gorącej wody. Źródło było tak obfite, że aby je zdławić, wrzucono doń ogromną ilość worków, wypełnionych mieszaniną piasku i iłu. Istnieje również przekaz, że do tamowania przypływu wody użyto wówczas dużej ilości połci słoniny. Przesądni kopacze dopatrywali się w tej erupcji działania sił nieczystych - więc aby ją zdławić, zasypali otwór i zatknęli na jego miejscu krzyż, sprowadzony ponoć z Anglii i odlany ze stopu, którego składu nikt nie jest w stanie rozszyfrować – na podstawie relacji M. Jakubowicza mieszkańca wsi. Pierwotny krzyż był wykonany z drewna. Po drugiej wojnie światowej wymieniono go na krzyż z rur stalowych.


                Kríž na bani
Prvé studne boli kopané ručne a ropa bola prvýkrát na povrch vynesená vedrami okolo roku 1864. Z tohto obdobia pochádza kríž, ktorý sa nachádza na križovatke v blízkosti baníckych budov. Tradícia hovorí, že kríž stojí na mieste prvej ručne vykopanej bane, hlbokej 50- 80 m. Ropné škvrny sa objavili na prameni horúcej vody. Prameň bol taký silný, že ho ľudia zakryli vrecami s pieskom, lebo si mysleli, že prameň je dielom nečistých síl. Keď prameň zakryli vrecami, postavili tam kríž. Postava Ukrižovaného, zhotovená z neznámeho kovu, možno bola donesená z Anglicka. Prvý drevený kríž postavený z dreva, bol po druhej svetovej vojne vymenený za kovový, zhotovený z rúr pochádzajúcich z bane.


                The Mine Cross
The Mine Cross was set up at the crossroads in the early eighties of the 19th century near the mine buildings. It stands in the place of the first oil well digged to a depth of 50 - 80 meters. The original cross was made of wood. After the Second World War was changed to a cross made of steel pipes.


Copyright @_2014; ZSL Ustrzyki Dolne - Gimnázium Giraltovce