Życie kulturalne
Na terenie miejscowości działa zespół folklorystyczny „Ropienczanie”, koło gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Ropienka „Storczyk”, od kilku lat organizowane są we współpracy z Ukrainą „Dni kultury pogranicza” – na scenie w parku przy kopalni występują zespoły folklorystyczne, co roku przyjeżdżają artyści z Ukrainy. W Ropience mieszkają i tworzą artyści ludowi: malarz i poeta Bolesław Bis oraz rzeźbiarz Czesław Skoczylas. Znajdują się tutaj także dwa użytkowane obiekty sportowe: stadion piłkarski i talerzykowy wyciąg narciarski.


                Kultúra v Ropience
V dedinke Ropienka vznikol folklórny spolok „Ropienczanie,“, spolok všetkých gazdín, združenie pre rozvoj dediny Ropienka a „Storczyk“. Boli oddávna organizované v spolupráci s Ukrajinou „Dni kultúry pohraničia“ - na scéne v parku v blízkosti bane vystupujú folklórne spolky,každoročne prichádzajú z Ukrajiny. V Ropienke žijú a tvoria ľudoví umelci: maliar a básnik Boleslaw Bis a sochár Czeslaw Skoczylas. Nachádzajú sa tu aj využiteľné športové objekty: futbalový štadión a lyžiarský vlek.


                Culture of Ropienka
In the village a folk group "Ropienczanie" and association for rural development "Storczyk" operates. For several years an event "The Days of Culture of Borderlands" has been organized in co-operation with Ukraine and folk groups perform on the stage, in the park near the crude oil mine. In Ropienka you can also meet artists, who live and create there: Boleslaw Bis - a painter, poet and Czeslaw Skoczylas - a sculptor.


Copyright @_2014; ZSL Ustrzyki Dolne - Gimnázium Giraltovce