Kopalnia
Cały obszar wsi pokryty jest systemem kieratów, pomp oraz rur i zbiorników wraz z instalacjami służącymi do wstępnej obróbki wydobytej tutaj ropy naftowej, a także do produkcji gazoliny. Pierwsze kopanki (doły do wydobywania ropy za pomocą wiader) zaczęto kopać na terenie wioski już około 1864 roku. Z czasem wprowadzono tzw. kanadyjkę – sposób wydobycia ropy za pomocą odwiertów (zapoczątkował go w Ropience Henry Mac Garvey –Kanadyjczyk). Zaplecze dla kopalni tworzyły: dom dyrektora kopalni (1), kamienica urzędnicza (2), budynek Kasy Stefczyka (3).


                Ropná baňa
Územie obce je pokryté čerpadlami , potrubiami a je zariadené pre predúpravu surovej ropy tu vyťaženej a tiež pre výrobu benzínu. Prvé ťažobné jamy (šachty pre ťažbu ropy pomocou lopaty) sa začali kopať v obci už okolo roku 1864. V dobe, tzv. Kanadská – metóda extrakcie sa používala pomocou vŕtania (začalo to v Ropience, Henry Mac Garvey – kanadský). V súčasnosti sa využívajú pre bytové účely Dom riaditeľ bane, dom úradníci a taktiež pre Kasy Stefczyka.


                Crude oil mine
The entire area of the village is covered with running pumpjacks, pipes and tanks with installations for the pretreatment of extracted oil, as well as for the gasoline production. The first oil wells appeared in the village in 1864. At the beginning oil was mined by digging later by drilling method. At the area there were also some mine buildings: mine manager's house (1), tenement house for clerks (2) and a loan company building - "Kasa Stefczyka" (3).


Copyright @_2014; ZSL Ustrzyki Dolne - Gimnázium Giraltovce