Świetlica
W 2012 r. oddano do użytku nową świetlicę. Powstała na miejscu starej, zaadaptowanej z przedwojennej siedziby Związku Strzeleckiego. Na ścianie świetlicy znajduje się tablica upamiętniająca śmierć 84 osób narodowości żydowskiej zamordowanych przez Niemców w 1942 roku. Z masakry uratowała się jedna z córek Habermanów (tutejsza rodzina żydowska), którą ukryto pod sceną.


                Spoločenská miestnosť
Na stene budovy kultúrneho domu (pred vojnou sa tam stretávali členovia Zwiazku Strzeleckiego) v obci je umiestnená pamätná tabuľa na pamiatku vyvraždenia židovských rodín v roku 1942.


                A community centre
A community centre began operating in 2012. It was established on the site of an old one, adapted from the pre-war headquarters of the Riflemen's Association. On the wall of the building there is a plaque commemorating the death of 84 Jewish people who were murdered by the Nazis in 1942. After the massacre only one person was saved, the daughter of Haberman (the local Jewish family), who was hidden under the stage.


Copyright @_2014; ZSL Ustrzyki Dolne - Gimnázium Giraltovce