Szkoła
Oddana do użytku w 1964 roku, zbudowana w ramach akcji „Tysiąc szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego” obok budynku starej szkoły. Szkoła w Ropience funkcjonuje od roku 1901, obecnie, jako Zespół Szkół Publicznych. Corocznie w Niedzielę Palmową odbywa się tu konkurs palm.


                Základná škola
Základná škola v Ropienke bola založená v roku 1901, ale súčasná stavba bola dokončená v roku 1964.


                Primary School
Opened in 1964, built, next to the old schoo,l as a part of a major government development masterplan "A thousand schools for the thousand years of the Polish state". Education in Ropienka operates since 1901, currently, it is the Public School. Every year on Palm Sunday the "Easter Palm Competition" takes place here.


Copyright @_2014; ZSL Ustrzyki Dolne - Gimnázium Giraltovce