ROPIENKA
Ropienka - wieś położona jest wśród niewielkich pasm górskich, w dolinie potoku Ropienka, w północno-wschodniej części Bieszczadów. Na północ rozciąga się górskie pasmo Chwaniów, z najwyższym szczytem Truszowskie (677m n.p.m), a na południu pasmo Gór Słonnych i Ostrego Działu. Miejscowość leży w województwie podkarpackim, w powiecie bieszczadzkim, w gminie Ustrzyki Dolne. Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z roku 1513, założona na prawie wołoskim u podnóża pasma Chwaniów, własność szlachecka Piotra Kmity. Następnie była własnością rodu Stadnickich i Niesiołowskich. Nazwa miejscowości pochodzi od „oleju skalnego” – ropy, która w naturalny sposób wypływała na powierzchnię. Wydobycie ropy rozpoczęło sie około 1864 r. i trwa do dnia dzisiejszego. Prekursorem zorganizowanego górnictwa był w okolicy Maksymilian Zatorski. Przed drugą wojną światową zamieszkiwali tu Ukraińcy, Polacy i kilka rodzin żydowskich. W latach 1944-47 gromady Ropienka i Wańkowa wielokrotnie padały ofiarą ludobójczych napadów organizowanych przez sotnie (oddziały) Ukraińskiej Powstańczej Armii - UPA. Ofiary upamiętnia pomnik wzniesiony w 1969 roku. Z Chwaniowa można podziwiać krajobraz Ropienki i sąsiednich miejscowości. Lasy porastające to pasmo górskie zapewniają dobre warunki życia wielu gatunkom roślin i zwierząt. Spotkać tu można sarny, lisy, łasice, kuny, znaleźć tropy niedźwiedzi i wilków. Częstym widokiem są tamy na potokach, obgryzione pnie drzew i okazałe żeremia świadczące o obecności bobrów. Ich reintrodukcja, rozpoczęta w 1992 roku, zakończyła się pomyślnie. Bobry doskonale zaadaptowały się do bieszczadzkich warunków, a skutki ich działalności są często utrapieniem dla mieszkańców. Niewątpliwą atrakcją jesiennych wieczorów są rykowiska jeleni, których dużo jest w okolicznych lasach.


                ROPIENKA
Ropienka - obec leží v malých pohoriach, povodí potoka Ropienka, v severo-východnej časti pohoria Beskýd. Na severe Ropienki sa rozprestiera pohorie s najvyšším vrcholom Chwaniów Truszowskie (677 m.n.m.). A na juhu pohorie Hor Slonnych a pohorie Ostrego Dzialu. Obec sa nachádza v podkarpatskom kraji, v Beskidskom okrese, v regióne Ustrzyki Dolne, v pohorí Chwaniów. Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1513, založená na valašskom práve, vo vlastníctve šľachtica Piotra Kmity.V budúcnosti prechádzala do vlastníctva rodu Stadnickich a neskôr Niesiolowskich. Pôvod názvu obce pochádza z „oleja skalného”-ropy, ktorá prirodzene vytekala zo zeme. Ťažba ropy sa začala okolo roku 1864 a trvá až dodnes. Predchodca ťažobného priemyslu bol Maximilián Zatorski. V čase pred 2. svetovou vojnou obývali obec národnosti: ukrajinská, poľská a niekoľko židovských rodín. V rokoch 1944- 1947 boli obce Ropienka a Wańkowa často kruto napádané organizovanými oddielmi Ukrajinskej povstaleckej armády - UPA. Pohorie Chwaniów sa nachádza vynikajúce stanovisko pre obdivovanie Ropieki. Jednou z atrakcíí je hubárčenie. Často sa tu stretávame s cicavcami, a to s jeleňmi, líškami, lasicami, kunami a bobrami. Môžeme obdivovať stopy medveďov a vlkov. Veľkým lákadlom jesenných večerov je rev jeleňov v ruji.


Copyright @_2014; ZSL Ustrzyki Dolne - Gimnázium Giraltovce