Cele projektu


   Współpraca ZSL w Ustrzykach Dolnych i Gimnazjum z Giraltowiec została rozpoczęta w marcu 2003 r. Obie szkoły wspólnie przygotowały i zrealizowały projekt: -"Odnajdujemy wymiary wspólnego sąsiedztwa –budujemy wspólnotę sąsiadujących społeczności" w ramach programu „Polska – Słowacja” . Obecnie realizowany projekt: „Wykorzystać szansę wspólnego sąsiedztwa” bazuje w dużej części na wytworzonych wówczas produktach i korzysta z wyposażenia wówczas zakupionego. Poprzez działania realizowane będą dwie grupy celów:

-zmierzające do poszerzenia i poprawienia jakości współpracy
-ukierunkowane na poznanie funkcjonowania branży turystycznej i wzbogacenie oferty regionu przez wytworzenie produktów turystycznych

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2013 – 30.06.2014

CELE PROJEKTU:

Cel główny:
Wzmocnienie współpracy polsko – słowackiej przez podjęcie i promowanie kooperacji szkół ukierunkowanej na poszerzenie oferty turystycznej.

Cele szczegółowe:
1.Poszerzenie współpracy polsko – słowackiej i zapewnienie jej trwałości przez utworzenie sieci współdziałających szkół oraz portalu internetowego inicjującego, podtrzymującego i promującego kooperację.
2.Wzmocnienie transgranicznej oferty turystycznej przez wykonanie sieci ekomuzeów: „Nieznane ale cenne – szlakiem nieznanych miejsc pogranicza polsko – słowackiego.
3. Nabycie i pogłębienie przez uczestników projektu wiedzy i umiejętności wspierających funkcjonowanie w branży turystycznej po obu stronach granicy.


czytaj dalej ->