GRUPY GOCELOWE:

Bezpośrednim wsparciem zostaną objęte dwie szkoły z terenów pogranicza jako instytucje: Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych i Gimnazjum w Giraltowcach.
Bezpośrednimi beneficjantami będą również uczniowie obu szkół w wieku 16-19 lat zaangażowani w realizację projektu.

Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez następujące działania:

1. Warsztaty „Turystyka transgraniczna szansą dla regionu i młodych ludzi”.

Uczestnicy: 90 beneficjentów ( po 45 osób z obu krajów)

I część w 2 zespołach narodowych we własnym kraju z wykorzystaniem produktów wytworzonych w poprzednio realizowanym wspólnie projekcie. Program: prezentacja celu zajęć i projektu, prezentacja potencjału turystycznego ( przyrodniczo – geograficzno – kulturowego) regionu .

II część – realizowana wspólnie na przemian w Polsce i na Słowacji. Program: spotkanie z przedstawicielami lokalnych samorządów, odwiedziny firmy branży turystycznej, wizytacja jednego z użytkowanych obiektów (szlaków) turystycznych.

2. Budowa sieci współdziałających szkół.

Utworzona sieć obejmie 6 szkół- 2 partnerskie i 4 kooperujące ( 3 polskie i 3 słowackie) na terenie pogranicza. Każdy z partnerów projektu odpowiada za skuteczne zaproszenie do współpracy 2 szkół w swoim kraju w okolicach lokacji ekomuzeów. Podpisane będą 2 porozumienia:

1 – wsparcia realizacji ekomuzeum w okolicach swojej miejscowości oraz przekazywania materiału na stronę internetową.

2 - umowa o współpracy po zakończeniu projektu podpisana na konferencji podsumowującej projekt.

czytaj dalej ->