Ważnym jej elementem będzie wspólne redagowanie stworzonego portalu internetowego i powołanie Biura Koordynującego, którego zadaniem będzie animacja współpracy, zapewnienie jej trwałości, poszukiwanie możliwości finansowania, administrowanie portalu, utrzymywanie kontaktu ze szkołami sieci, poszukiwanie nowych partnerów. Zostanie ono zorganizowane w przystosowanym pomieszczeniu budynku ZSL w Ustrzykach D.

3. Wykonanie sieci ekomuzeów: „Nieznane ale cenne – szlakiem nieznanych miejsc pogranicza polsko – słowackiego.


Szlak ekomuzeów zostanie wykonany w 4 miejscowościach ( 2 polskich i 2 słowackich) w pobliżu współpracujących szkół, ale nieeksploatowanych turystycznie zostaną utworzone 4 ekomuzea tworzące szlak, składające się z 6-8 stacji.

Oprzyrządowaniem będą również folder wraz z mapką szlaku oraz interaktywna witryna internetowa szlaku.

4. Konferencja podsumowująca.