Szlak ekomuzeów


KRACUNOWCE
   28 i 29 kwietnia odbyły się zajęcia na przygotowywanym szlaku w Kracunovcach. Po prezentacji przygotowanej przez młodzież ze szkoły w Kracunovcach wszyscy udali się na proponowany szlak ekomuzeum. Obejmował on następujące obiekty: zbieg trzech potoków - tri jarky, aleja dębowa wraz ze stacjami grogi krzyżowej, kasztel , kościół rzymsko - katolicki, szkoła. W następny dzień podczas opracowywania materiału w Giraltovcach Ustalono, że dodatkowo na szlaku znajdą się jeszcze kościół ewangelicki i najstarsza chata we wsi, która obecnie znajduje się w skansenie w Bardejowie. Ekomuzeum ma nosić nazwę: "Tri jarky" a jego log ma być rak, który podobno zamieszkuje potoki tworzące owe tri jarky.