Szlak ekomuzeów


MARHAŃ   W dniach 2 - 3 kwietnia odbyły się zajęcia w Marhanii na Słowacji. Oprócz młodzieży ze szkół w Ustrzykach Dolnych i Giraltovcach w działaniu wzięło udział 10 uczniów ze szkoły w Marhanii wraz z opiekunem. W pierwszy dzień po wstępnej prezentacji na temat proponowanej trasy szlaku młodzież wraz z opiekunami udała się do Marhanii.
   Szlak przebiegał wg następujących stacji: kasztel, nagrobek właściciela wsi, stawy, rzeka Topla i stanowisko bobrów na Topli. W trakcie zajęć zdecydowano się włączyć do szlaku i opracować dodatkowo stanowiska: kościół ewangelicki, kościół rzymsko - katolicki, młyn, zabudowania gospodarcze folwarku w Marhanii.
   W następnym dniu opracowano materiały i poszerzono je o historie wsi oraz kulturę i tradycję lokalne. Zdecydowano się nazwać ścieżkę "Marhań" a logo szlaku ma być kasztel.