Szlak ekomuzeów


POLANA


   12 i 13 maja miały miejsce zajęcia związane z opracowaniem materiału do ostatniego szlaku ekomuzów w Polanie.
   Było on zdecydowanie najbardziej pracochłonny i wymagający najwięcej wysiłku    Szkołą współpracującą było w tym przypadku Salezjańskie Gimnazjum w Polanie.
Szlak prowadzi wg następujących stacji: stadnina koni huculskich, szkoła i miejsce zakopania ksiąg pańszczyźnianych, miejsce po dawnym kościele, świetlica, nieistniejąca wieś Rosolin i grota w Rosolinie. W toku opracowywania materiału zdecydowano się ekomuzeum poszerzyć o: świetlicę będącą swego rodzaju miejscowym muzeum, galerię, rzekę Czarny, cerkiew, kopalnię w Ostrym, kościół rzymskokatolicki. Ekomuzeum ma nosić nazwę: "W dolinie Czarnego", a jego log ma być gałązka kwitnącej jabłoni.