Realizacja projektu


25.10.2013 Spotkanie kadry realizującej projekt w Giraltovcach na Słowacji.

   25.10.2013 – W Giraltovcach odbyło się spotkanie kadry polskiej i słowackiej zarządzającej projektem oraz wykonującej zadania merytoryczne. W jego trakcie doszło do aktualizacji terminów poszczególnych działań oraz ustalenia szczegółow ich realizacji.