Realizacja projektu


12.11.2013 – 28.11.2013podpisanie wstępnych porozumień o współpracy w ramach organizowania Sieci współpracujących szkół.
   12.11.2013 r. – 28.11.2013 r. – podpisane zostały wstępne porozumienia na temat współdziałania szkół w ramach tworzonej sieci szkół.

Współpraca dotyczyć będzie w szczególności:
a. przygotowania i podpisania na konferencji podsumowującej porozumienia o powołaniu Sieci Współpracujących Szkół,
b. współpracy przy wykonaniu sieci ekomuzów poprzez: wybór miejsc – stacji ekomuzum, przygotowanie i opracowanie treści merytorycznych, pomoc w instalacji elementów technicznych szlaku,