Szlak ekomuzeów


ROPIENKA
   W dniach 9-10 kwietnia zajęcia odbyły się na terenie Riopienki. Przebiegały one wg scenariusza podobnego jak w Marhanii. Uczestniczyłą w nich młodzież z Gimnazjum w Ropience.
   W pierwszym dniu ustalono, że stacje ścieżki biec będą wg następujących obiektów: kaplica Wierzbickich, krzyż pańszczyźniany obok szkoły, kopalnia ropy, krzyż kopalniany i stanowiska bobrów. Oprócz tego na głównej tablicy, na mapie szlaku i na witrynie ekomuzeum omówione zostaną: szkoła, rzeka Ropienka, zaplecze kopalniane, miejsce mordu Żydów w czasie II wojny, kościół rzymsko - katolicki.
   Na drugi dzień podczas opracowywania materiału w ustrzyckim liceum ustalono, iż ekomueum nazywać się będzie: "W krainie ropy" a jego logo będzie kiwon.