Szlak ekomuzeów
   W kwietniu i maju przeprowadzone realizowane było najważniejsze zadanie projektu, którego celem było wykonanie sieci ekomuzeów na pograniczu polsko - słowackim.
   Działania odbywały się w Ustrzykach Dolnych i Giraltovcach oraz miejscowościach w których powstaną ścieżki historyczno - przyrodnicze: Ropienka, Polana, Marhań i Kracunovce.
   Oprócz młodzieży ustrzyckiego liceum i Gimnazjum z Giraltoviec w każdej kolejnej części uczestniczyli uczniowie ze szkoły znajdującej się w miejscowości, gdzie realizowano zadanie. Przebieg każdej z czterech sesji był podobny: młodzież z miejscowej szkoły przygotowywała propozycje stacji ekomuzeów wraz z ich merytorycznym opracowaniem. Następnie odbywały się całodzienne zajęcia w terenie w danej miejscowości. W następnym dniu w Giraltovcach lub Ustrzykach Dolnych odbywało się opracowywanie zebranego materiału oraz jego przygotowanie na tablice szlaku.