Realizacja projektu


29.11.2013 – 05.12.2013 Realizacja I części zajęć warsztatowych.


   29.11.2013 – 05.12.2013. Zrealizowana została I część zajęć warsztatowych: „Turystyka transgraniczna szansą dla regionu i młodych ludzi”.
   Realizowane one były w grupach narodowych. Zajęcia z zakresu wiedzy historyczno– kulturowej, geograficznej i przyrodniczej w odniesieniu do terenów pogranicza polsko – słowackiego prowadzil: p. Kamila Walasek, p. Małgorzata Wyderkowska i p. Arkadiusz Lupa ze strony polskiej oraz p. Eva Boglarska, p. Eva Fedrkova i p. Jana Kmecova ze strony słowackiej. Podczas zajęć wykorzystane zostały materiały przygotowane podczas realizacji poprzedniego projektu oraz prezentacje przygotowane przez młodzież pod kierunkiem opiekunów.