Realizacja projektu


13.12.2013 Realizacja II części warsztatów na terenie Polski.   06.12.2013 i 13.12.2013 i – Zrealizowana została II części warsztatów na terenie Słowacji i Polski wg następującego programu: spotkanie z przedstawicielem miejscowych władz samorządowych, w przypadku Słowacji był nim primator Giraltoviec p. Jan Rubis, a na terenie Polski młodzież spotkała się ze starostą bieszczadzki, p. Krzysztofem Gąsiorem. Przedstawiciele samorządów krótko poinformowali o zakresie pracy i planach samorządów oraz o współpracy pomiędzy Gminą Ustrzyki Dolne oraz powiatem bieszczadzkim z Gminą Giraltovce na Słowacji. Drugim etapem zajęć były spotkania z przedstawicielami lokalnych firm turystycznych. Na Słowacji była to działająca w Preszowie firma FIFO zaś w Polsce firma Ekokarpaty, która swoją siedzibę ma w Ustrzykach Dolnych. Przedstawiciele obu firm opowiadali o specyfice funkcjonowania branży turystycznej na pograniczu polsko –słowackim, a także o własnej działalności na rynku. Na zakończenie rozdali młodzieży własne materiały reklamowe. Ostatnią częścią zajęć było przejście szlakami turystycznymi funkcjonującymi w okolicy Ustrzyk Dolnych i Giraltoviec. Na Słowacji uczestnicy zajęć przeszli w zimowej scenerii Leśną Naukową Ścieżką niedaleko Pavloviec. Natomiast w Polsce odcinkiem szlaku ekomueum HoŁe we wsi Dźwiniacz i Łodyna w okolicach Ustrzyk Dolnych